Κατάγματα σπονδυλικής στήλης

Είναι τα κατάγματα που αφορούν τους σπονδύλους της σπονδυλικής στήλης. Τα τροχαία ατυχήματα, οι πτώσεις από ύψος, η εγκατεστημένη οστεοπόρωση και οι όγκοι είναι συνήθως οι αιτίες αυτών των καταγμάτων. Ανάλογα με το αίτιο που τα προκάλεσε, την παρουσία και την βαρύτητα νευρολογικών ευρημάτων, την συμμετοχή άλλων οργάνων και το σημείο της σπονδυλικής στήλης που πάσχει, εκδηλώνονται με συμπτώματα από ήπιο πόνο και περιορισμό στην κίνηση έως πλήρη παράλυση ή ακόμα και θάνατο.

Η οστεοπόρωση, η οποία αποτελεί ένα ύπουλο και συνεχώς αυξανόμενο εχθρό στις σύγχρονες κοινωνίες, πρέπει έγκαιρα να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται πριν εγκατασταθεί και προκαλέσει κατάγματα. Ακόμα και τότε όμως υπάρχει θεραπεία και πρέπει να αναζητηθεί πριν την έναρξη των επιπλοκών των καταγμάτων.