Κύφωση

Είναι η αυξημένη κύρτωση προς τα εμπρός μίας φυσιολογικής κυρτότητας της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, γνωστή ευρέως ως «καμπούρα». Διακρίνεται στην νεανική κύφωση (Νόσος του Scheuermann) και στην γεροντική κύφωση.

Νεανική κύφωση

Η νεανική κύφωση (Νόσος του Scheuermann) εμφανίζεται συνήθως στην εφηβεία. 

Εκδηλώνεται με υπερβολική κάμψη της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης προς τα εμπρός, συνεπεία μη ομοιόμορφης ανάπτυξης των σωμάτων των σπονδύλων που χαρακτηρίζονται από μία σφηνοειδή παραμόρφωση. Πιθανολογείται ότι οφείλεται σε πολλαπλούς μικροτραυματισμούς που μειώνουν την αιματική ροή της περιοχής και σε εκ γενετής παράγοντες. Εκδηλώνεται συνήθως με ήπιο πόνο στη ράχη, δυσκαμψία κορμού και κάτω άκρων και μη φυσιολογική στάση σώματος του εφήβου στην όρθια και καθιστή θέση.

Γεροντική κύφωση

Η γεροντική κύφωση χαρακτηρίζεται από σταδιακή αυξημένη κύρτωση της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης προς τα εμπρός λόγω της οστεοπόρωσης και της εκφυλιστικής παραμόρφωσης των σωμάτων των σπονδύλων. Εκδηλώνεται με πόνο κατά την κίνηση στη ράχη και μέση που βελτιώνεται με την ανάπαυση. Συχνά συνυπάρχει πόνος στον αυχένα, αδυναμία παρατεταμένης βάδισης και σημαντική διαταραχή στη στάση σώματος.