Ρήξη πρόσθιου χιαστού

Οι χιαστοί

Οι χιαστοί σύνδεσμοι ονομάζονται έτσι γιατί διαπλέκονται μεταξύ τους σε σχήμα Χ. Ο ρόλος τους είναι να σταθεροποιούν και αν ελέγχουν την κίνηση του γόνατος. Ο έσω και ο έξω πλάγιος σύνδεσμος συγκρατούν την κίνηση των οστών προς τα πλάγια, ενώ ο πρόσθιος και ο οπίσθιος χιαστός συγκρατούν την εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση αντίστοιχα αλλά και τη στροφική. 

Τι είναι η ρήξη

Ο σύνδεσμος που τραυματίζεται συχνότερα είναι ο οπίσθιος χιαστός, συνήθως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απότομη υπερέκταση-ολίσθηση της κνήμης σε συνδυασμό με στροφική κίνηση της άρθρωσης (π.χ. γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης, απότομα σταμάτημα κυρίως σε κατηφορα ή ανώμαλο έδαφος κ.ά). Η ρήξη πρόσθιου χιαστού μπορεί να είναι ολική ή μερική, ενώ συχνά συνοδεύεται και από τραυματισμούς σε άλλες δομές της άρθρωσης όπως ο μηνίσκος ή ο αρθρικός χόνδρος.

Κύρια συμπτώματα της ρήξης πρόσθιου χιαστού μπορεί να είναι: 

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση επιλέγεται εξατομικευμένα ανάλογα με το είδος της ρήξης, τις ανάγκες του ασθενή, την ηλικία του, το επίπεδο της φυσικής του δραστηριότητας. Η συντηρητική θεραπεία έχει στόχο να βοηθήσει τον ασθενή να ανακτήσει τη λειτουργικότητα της άρθρωσης και περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές φυσικοθεραπείας και κινησιοθεραπείας.

Η χειρουργική θεραπεία γίνεται αρθροσκοπικά και περιλαμβάνει την ανάπλαση του συνδέσμου με μόσχευμα που λαμβάνεται από άλλο σημείο του σώματος του ασθενή. Το μόσχευμα θα λειτουργήσει σαν βάση όπου θα αναπτυχθεί ο νέος ιστός.