Διαστρέμματα

Τι είναι

Το διάστρεμμα είναι η βίαιη διάταση των συνδέσμων και του θυλάκου της άρθρωσης που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή κάκωση όπως η ρήξη. Οι περιοχές που συνηθέστερα υφίστανται διάστρεμμα είναι η ποδοκνημική, οι καρποί και τα γόνατα και η κάκωση προέρχεται από μια απότομη, μη ελεγχόμενη κίνηση.

Τα διαστρέμματα κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την έκταση της βλάβης:

Αντιμετώπιση

Τα συνήθη συμπτώματα είναι πόνος, οίδημα, αιμάτωμα,μειωμένη λειτουργία της άρθρωσης και η έντασή τους εξαρτάται από τη βαρύτητα του διαστρέμματος. Η θεραπεία για τα ήπια διαστρέμματα περιλαμβάνει ανάπαυση, πάγο, περίδεση της άρθρωσης και φυσικοθεραπεία, ενώ για τα μέτριας βαρύτητας συχνά χρειάζεται και η τοποθέτηση νάρθηκα.

Για τα διαστρέμματα 3ου βαθμού και σε περίπτωση που οι κακώσεις δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση προκειμένου να συρραφούν ή να αναπλασθούν οι σύνδεσμοι αρθροσκοπικά.