Ο Ιατρός

Ο Ιατρός

Κωνσταντίνος Τσεβδός

Ο Δρ. Τσεβδός, με πολυετείς σπουδές και μετεκπαιδεύσεις σε Ελλάδα και Η.Π.Α., είναι αφοσιωμένος στην προσφορά άριστης ιατρικής φροντίδας και αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας. Ο σεβασμός και η κατανόηση του προβλήματος του ασθενούς όπως και η τήρηση της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές του. Η μακροχρόνια ενασχόληση και εμπειρία του ιατρού σε θέματα ορθοπαιδικής χειρουργικής, η διαρκής επιστημονική ενημέρωση του και η εκλεκτή ομάδα συνεργατών του, επιτρέπουν την σωστή αντιμετώπιση ενός ευρύτατου φάσματος ορθοπαιδικών θεμάτων.

Στόχος του ιατρού αλλά και της εξελισσόμενης ορθοπαιδικής αποτελεί η πρόληψη των παθήσεων και κακώσεων του μυοσκελετικού, αλλά και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης και αποκατάστασης όταν συμβαίνουν.