Θλάσεις

Τι είναι

Θλάση είναι ο τοπικός τραυματισμός στη περιοχή των μυών ή στη μυοτενόντιο περιοχή κοντά στις αρθρώσεις. Οι θλάσεις συμβαίνουν συνήθως στη περιοχή του μυοτενοντίου τμήματος (εκεί που συνδέεται ο μυς με τον τένοντα) και λιγότερο στην κύρια μάζα του μυός. Κύρια συμπτώματα είναι ο πόνος, η ευαισθησία στη περιοχή, το οίδημα, η μυϊκή αδυναμία, ο μυϊκός σπασμός και ο περιορισμός της κίνησης στις γύρω αρθρώσεις, ενώ συχνά η θλάση συνοδεύεται από αιμάτωμα.  

Όπως τα διαστρέμματα, έτσι και οι θλάσεις χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την έκταση της βλάβης:

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση επιλέγεται εξατομικευμένα ανάλογα με το είδος της ρήξης, τις ανάγκες του ασθενή, την ηλικία του, το επίπεδο της φυσικής του δραστηριότητας. Η συντηρητική θεραπεία έχει στόχο να βοηθήσει τον ασθενή να ανακτήσει τη λειτουργικότητα της άρθρωσης και περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές φυσικοθεραπείας και κινησιοθεραπείας.

Η χειρουργική θεραπεία γίνεται αρθροσκοπικά και περιλαμβάνει την ανάπλαση του συνδέσμου με μόσχευμα που λαμβάνεται από άλλο σημείο του σώματος του ασθενή. Το μόσχευμα θα λειτουργήσει σαν βάση όπου θα αναπτυχθεί ο νέος ιστός.